DierenOpvangcentrum Tholen

Oprichting & geschiedenis DierenOpvangcetrum Tholen

Het bestaan van DierenOpvangcentrum Tholen begon in 1988 met het CVAB, wat staat voor Centrum Voor Attitude en Begeleiding, opgericht door Cok en Angeline Verhoek. Nadat deze dierenvrienden in hart en nieren beiden jarenlang in de huisdierensector werkzaam waren geweest, besloten ze zich met de oprichting van het CVAB te specialiseren in het opvangen van huisdieren en het begeleiden en adviseren van mensen in het contact met hun viervoeters. Echter, de ervaringen die Cok en Angeline eerder hadden opgedaan tijdens het werken met asieldieren, had hen beide zó gegrepen dat ze het maar moeilijk konden loslaten. Zelf opvang bieden aan en herplaatsingen realiseren van asieldieren was dus niet meer dan een logische vervolgstap. Zodoende werd in 1994 de Elkie Stichting in het leven geroepen. 
Een jaar later zijn Cok en Angeline met het CVAB en de Elkie Stichting naar de polder in Tholen verhuisd, waar ze nu nog steeds te vinden zijn.

In de loop der jaren kreeg het bedrijf van het echtpaar Verhoek steeds meer een eigen identiteit. Waar het CVAB zich heeft toegelegd op het opvangen en verzorgen van pensiondieren en het begeleiden en adviseren van mensen in het contact met hun huisdieren door verschillende trainingen, cursussen en therapieën te geven, heeft de Elkie Stichting zich als doel gesteld onderdak en zorg te bieden aan honden, katten en andere kleine huisdieren die om uiteenlopende redenen niet meer in een thuissituatie gehouden kunnen worden, om hen uiteindelijk te begeleiden naar een nieuw baasje. image 5290344Inmiddels hebben Cok en Angeline hun service verbreed door de opname van zwerfdieren en het rijden voor huisdieren waarvan de baasjes geen vervoer hebben..


Onlangs werd er dan ook besloten verder te gaan onder een naam die die lading wat beter dekt. Vanaf september 2015 opereren Cok en Angeline onder de naam DierenOpvancentrum Tholen, dat wordt afgekort als DOT. De officiële bedrijfsnamen blijven daarentegen CVAB en Elkie Stichting.